Służby mundurowe

Ubezpieczenie na życie dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników cywilnych, żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Ubezpieczenie na życie - emerytowani funkcjonariusze

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej (szkody w mieniu i pojeździe służbowym)

Pomoc prawna
2,90 zł/mc

NNW dla dorosłych

NNW dla dzieci

";