Ubezpieczenie na życie

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulamin opłacania składek

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWariant 1Wariant 2Wariant 3Wariant 4Wariant 5
70,00 zł/mc81,00 zł/mc124,00 zł/mc40,00 zł/mc79,00 zł/mc
UbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpiecz
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy210 000,00200 000,00290 000,0096 000,00192 000,00
Śmierć wskutek NW przy Pracy160 000,00150 000,00240 000,0072 000,00144 000,00
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego155 000,00150 000,00210 000,0072 000,00144 000,00
Śmierć wskutek NW105 000,00100 000,00160 000,0048 000,0096 000,00
Śmierć Ubezpieczonego
50 000,0050 000,0080 000,0024 000,0048 000,00
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
100 000,00100 000,00 48 000,00
96 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW
40 000,0040 000,0060 000,0020 000,0040 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW za 1 % 400,00400,00600,00200,00400,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
40 000,0036 000,0060 000,0018 000,0036 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%
400,00360,00600,00180,00360,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
4 000,004 000,0010 000,002 000,004 000,00
Leczenie specjalistyczne2 000,00750,001 500,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego, świadczenie w wysokości 100%, 80%, 60%, 40%, 20% sumy
2 000,003 000,001 000,002 000,00
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
8 000,0010 000,0014 000,005 000,0010 000,00
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia
80,00/40,00100,00/50,00140,00/70,0050,00/25,00100,00/50,00
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dnia
48,00/40,0060,00/50,0084,00/70,0030,00/25,0060,00/50,00
dodatkowo OIOM do 5 dni
80,00100,00140,0050,00100,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
10 000,0013 000,0020 000,006 500,0013 000,00
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
100,00/46,00130,00/59,00200,00/88,0065,00/29,50130,00/59,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
10 000,0013 000,00020 000,006 500,0013 000,00
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
100,00/46,00130,00/59,00200,00/88,0065,00/29,50130,00/59,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
12 000,0016 000,0026 000,008 000,0016 000,00
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
120,00/52,00160,00/68,00260,00/106,0080,00/34,00160,00/68,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 10 000,0012 000,0017 000,006 000,0012 000,00
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
 68,00/46,0080,00/56,00114,00/79,0040,00/28,0080,00/56,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu
200,00250,00100,00200,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW
2 50005 000,001 250,002 500,00
wskutek NW od 1 do 30 dnia
25,0050,0012,5025,00
Śmierć Współmałżonka
 15 000,0010 000,0015 000,005 000,0010 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW
30 000,0020 000,0030 000,0010 000,0020 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego
50 000,0030 000,0045 000,0015 000,0020 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka
3 000,001 000,002 000,00
Pobyt Współmałżonka w Szpitalu spowodowany NW
5 000,002 500,005 000,00
wskutek NW wypadku do 14 dni / od 15 do 180 dnia
50,00/25,0025,00/12,5050,00/25,00
dodatkowo OIOM do 5 dni
50,0025,0050,00
Śmierć Dziecka
2 000,003 000,006 000,001 500,003 000,00
Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
4 000,006 000,0012 000,003 000,006 000,00
Osierocenie Dziecka
4 000,006 000,002 000,004 000,00
Poważne zachorowanie Dziecka
3 000,003 000,001 500,003 000,00
Urodzenie Dziecka
1 000,001 000,001 500,00500,001 000,00
Urodzenie Dziecka Martwego
1 500,002 500,002 500,001 250,002 500,00
Śmierć Rodziców
1 000,001 500,002 000,00750,001 500,00
Śmierć Teściów
1 000,001 500,002 000,00750,001 500,00
Śmierć Rodziców wskutek NW
3 000,003 000,004 000,001 500,003 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW
3 000,003 000,004 000,001 500,003 000,00

";