Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulamin opłacania składek

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWariant 1Wariant 2Wariant 3
30,00 zł/mc60,00 zł/mc94,00 zł/mc
UbezpieczUbezpieczUbezpiecz
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy96 000,00192 000,00290 000,00
Śmierć wskutek NW przy Pracy72 000,00144 000,00240 000,00
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego72 000,00144 000,00210 000,00
Śmierć wskutek NW48 000,0096 000,00160 000,00
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu48 000,0096 000,00100 000,00
Śmierć Ubezpieczonego24 000,0048 000,0080 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW za 1 % 200,00400,00600,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%180,00360,00600,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (liczba chorób: 13)2 000,004 000,0010 000,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego, świadczenie w wysokości 100%, 80%, 60%, 40%, 20% sumy 1 000,002 000,003 000,00
Leczenie specjalistyczne750,001 500,002 000,00
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia 50,00/25,00100,00/50,00140,00/70,00
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dnia 30,00/25,0060,00/50,0084,00/70,00
dodatkowo OIOM do 5 dni 50,00100,00140,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia 65,00/29,50130,00/59,00200,00/88,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni / od 15 do 30 dnia 65,00/29,50130,00/59,00200,00/88,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia 80,00/34,00160,00/68,00260,00/106,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni / od 15 do 30 dnia 40,00/28,0080,00/56,00114,00/79,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu  100,00200,00250,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia  12,5025,0050,00
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000,0030 000,0045 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW3) 10 000,0020 000,0030 000,00
Śmierć Współmałżonka3) 5 000,0010 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka (liczba chorób: 13) 1 000,00 2 000,003 000,00
Pobyt Współmałżonka w Szpitalu spowodowany NW
wskutek NW wypadku do 14 dni / od 15 do 180 dnia 25,00/12,5050,00/25,00
dodatkowo OIOM do 5 dni 25,00 50,00
Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku3 000,006 000,0012 000,00
Osierocenie Dziecka  2 000,004 000,006 000,00
Poważne zachorowanie Dziecka (liczba chorób: 10)1 500,003 000,003 000,00
Śmierć Dziecka1 500,003 000,006 000,00
Urodzenie Dziecka 500,001 000,001 500,00
Urodzenie Dziecka Martwego 1 250,002 500,002 500,00
Śmierć Rodziców wskutek NW 1 500,003 000,004 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW1 500,003 000,004 000,00
Śmierć Rodziców750,001 500,002 000,00
Śmierć Teściów750,001 500,002 000,00

";