Ubezpieczenie NNW dla Dzieci

Ubezpieczenie NNW dla Dzieci

Ogólne warunki ubezpieczenia InterRisk

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali

Regulamin opłacania składek

Towarzystwo UbezpieczenioweInterRiskInterRiskGeneraliGenerali
Wariant 1Wariant 2Wariant 1Wariant 2
Składka ubezpieczeniowa6,00 zł/mc12,00 zł/mc5,00 zł/mc8,00 zł/mc
UbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpiecz
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW30 000,0050 000,0030 000,0045 000,00
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW30 000,0050 000,0075 000,00 w przypadku 100% trwałego inwalidztwa120 000,00 w przypadku 100% trwałego inwalidztwa
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW300,00 za 1%500,00 za 1%1% - 25%, 250,00 za 1%
26% - 45%, 375,00 za 1%
46% - 65%, 500 zł za 1%
66% - 85%, 625 zł za 1%
86% - 100%, 750 zł za 1%
1% - 25%, 400,00 za 1%
26% - 45%, 600,00 za 1%
46% - 65%, 800 zł za 1%
66% - 85%, 1000 zł za 1%
86% - 100%, 1200 zł za 1%
Koszty przyrządów ortopedycznych i pomocniczych30 % SU max 10 000,0030 % SU max 10 000,007 500,0010 000,00
Zwrot kosztów leczenia500,001 200,001 000,002 000,00
Zwrot kosztów rehabilitacji700,001 500,001 000,002 000,00
Pobyt w szpitalu za dzień pobytu25,00 za dzień max 180 dni, dodatkowo OIOM 500,00 za pobyt minimum 48h50,00 za dzień max 180 dni, dodatkowo OIOM 500,00 za pobyt minimum 48h(30,00 za dzień do 14 dni/15,00 za dzień powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM 30,00 za każdy dzień – max. przez 5 dni)
(40,00 za dzień do 14 dni/20,00 za dzień powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM 40,00 za każdy dzień – max. przez 5 dni)
Oparzenia2 000,004 000,00brakbrak
Odmrożenia2 000,004 000,00brakbrak

";