Ubezpieczenie na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służb Mundurowych oraz pełnoletnich członków ich rodzin

Ubezpieczenie na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służb Mundurowych oraz pełnoletnich członków ich rodzin

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulamin opłacania składek

Wybierz zawód i zobacz ofertę

Emerytowany funkcjonariusz policji

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWARIANT 1WARIANT 2
Składka za ochronę ubezpieczeniową69,00 zł/mc96,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego166 000,00185 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW108 000,00130 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru Mózgu104 000,00125 000,00
Śmierć Ubezpieczonego 54 000,0065 000,00
Niezdolność do Pacy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW za 1%430,00630,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%400,00600,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego8 000,009 000,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego3 000,003 500,00
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego1 200,002 000,00
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia120,00/60,00140,00/70,00
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia72,00/60,0084,00/70,00
dodatkowo OIOM do 5 dni120,00140,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia240,00/96,00300,00/118,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia150,00/83,40164,00/94,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia24,0040,00
Współmałżonek/ Konkubent Ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego39 000,0048 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW27 000,0033 000,00
Śmierć Współmałżonka 12 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka2 000,002 400,00
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka wskutek NW6 000,007 200,00
Osierocenie Dziecka5 000,005 600,00
Śmierć Dziecka3 000,003 600,00
Poważne zachorowanie Dziecka1 500,001 800,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,00
Urodzenie Dziecka 600,001 200,00
Rodzic/ Teść Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Rodziców 1 000,001 700,00
Śmierć Teściów 1 000,001 700,00

Emerytowany funkcjonariusz straży granicznej

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWARIANT 1WARIANT 2
Składka za ochronę ubezpieczeniową69,00 zł/mc96,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego166 000,00185 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW108 000,00130 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru Mózgu104 000,00125 000,00
Śmierć Ubezpieczonego 54 000,0065 000,00
Niezdolność do Pacy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW za 1%430,00630,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%400,00600,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego8 000,009 000,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego3 000,003 500,00
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego1 200,002 000,0
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia120,00/60,00140,00/70,00
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia72,00/60,0084,00/70,00
dodatkowo OIOM do 5 dni120,00140,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia240,00/96,00300,00/118,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia150,00/83,40164,00/94,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia24,0040,00
Współmałżonek/ Konkubent Ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego39 000,0048 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW27 000,0033 000,00
Śmierć Współmałżonka 12 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka2 000,002 400,00
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka wskutek NW6 000,007 200,00
Osierocenie Dziecka5 000,005 600,00
Śmierć Dziecka3 000,003 600,00
Poważne zachorowanie Dziecka1 500,001 800,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,00
Urodzenie Dziecka 600,001 200,00
Rodzic/ Teść Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Rodziców 1 000,001 700,00
Śmierć Teściów 1 000,001 700,00

Emerytowany funkcjonariusz straży pożarnej

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWARIANT 1WARIANT 2
Składka za ochronę ubezpieczeniową69,00 zł/mc96,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego166 000,00185 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW108 000,00130 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru Mózgu104 000,00125 000,00
Śmierć Ubezpieczonego 54 000,0065 000,00
Niezdolność do Pacy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW za 1%430,00630,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%400,00600,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego8 000,009 000,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego3 000,003 500,00
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego1 200,002 000,00
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia120,00/60,00140,00/70,00
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia72,00/60,0084,00/70,00
dodatkowo OIOM do 5 dni120,00140,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia240,00/96,00300,00/118,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia150,00/83,40164,00/94,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia24,0040,00
Współmałżonek/ Konkubent Ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego39 000,0048 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW27 000,0033 000,00
Śmierć Współmałżonka 12 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka2 000,002 400,00
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka wskutek NW6 000,007 200,00
Osierocenie Dziecka5 000,005 600,00
Śmierć Dziecka3 000,003 600,00
Poważne zachorowanie Dziecka1 500,001 800,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,00
Urodzenie Dziecka 600,001 200,00
Rodzic/ Teść Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Rodziców 1 000,001 700,00
Śmierć Teściów 1 000,001 700,00

Emerytowany funkcjonariusz straży więziennej

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWARIANT 1WARIANT 2
Składka za ochronę ubezpieczeniową69,00 zł/mc96,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego166 000,00185 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW108 000,00130 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru Mózgu104 000,00125 000,00
Śmierć Ubezpieczonego 54 000,0065 000,00
Niezdolność do Pacy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW za 1%430,00630,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%400,00600,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego8 000,009 000,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego3 000,003 500,00
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego1 200,002 000,00
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia120,00/60,00140,00/70,00
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia72,00/60,0084,00/70,00
dodatkowo OIOM do 5 dni120,00140,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia240,00/96,00300,00/118,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia150,00/83,40164,00/94,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia24,0040,00
Współmałżonek/ Konkubent Ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego39 000,0048 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW27 000,0033 000,00
Śmierć Współmałżonka 12 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka2 000,002 400,00
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka wskutek NW6 000,007 200,00
Osierocenie Dziecka5 000,005 600,00
Śmierć Dziecka3 000,003 600,00
Poważne zachorowanie Dziecka1 500,001 800,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,00
Urodzenie Dziecka 600,001 200,00
Rodzic/ Teść Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Rodziców 1 000,001 700,00
Śmierć Teściów 1 000,001 700,00

Emerytowany funkcjonariusz Straży Miejskiej

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWARIANT 1WARIANT 2
Składka za ochronę ubezpieczeniową69,00 zł/mc96,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego166 000,00185 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW108 000,00130 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru Mózgu104 000,00125 000,00
Śmierć Ubezpieczonego 54 000,0065 000,00
Niezdolność do Pacy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW za 1%430,00630,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%400,00600,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego8 000,009 000,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego3 000,003 500,00
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego1 200,002 000,00
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia120,00/60,00140,00/70,00
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia72,00/60,0084,00/70,00
dodatkowo OIOM do 5 dni120,00140,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia240,00/96,00300,00/118,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia150,00/83,40164,00/94,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia24,0040,00
Współmałżonek/ Konkubent Ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego39 000,0048 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW27 000,0033 000,00
Śmierć Współmałżonka 12 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka2 000,002 400,00
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka wskutek NW6 000,007 200,00
Osierocenie Dziecka5 000,005 600,00
Śmierć Dziecka3 000,003 600,00
Poważne zachorowanie Dziecka1 500,001 800,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,00
Urodzenie Dziecka 600,001 200,00
Rodzic/ Teść Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Rodziców 1 000,001 700,00
Śmierć Teściów 1 000,001 700,00

BYŁY ŻOŁNIERZ I PRACOWNIK CYWILNA WOJSKA POLSKIEGO

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWARIANT 1WARIANT 2
Składka za ochronę ubezpieczeniową69,00 zł/mc96,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego166 000,00185 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW108 000,00130 000,00
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru Mózgu104 000,00125 000,00
Śmierć Ubezpieczonego 54 000,0065 000,00
Niezdolność do Pacy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW za 1%430,00630,00
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%400,00600,00
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego8 000,009 000,00
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego3 000,003 500,00
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego1 200,002 000,00
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia120,00/60,00140,00/70,00
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia72,00/60,0084,00/70,00
dodatkowo OIOM do 5 dni120,00140,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00/78,00220,00/94,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia240,00/96,00300,00/118,00
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia150,00/83,40164,00/94,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia24,0040,00
Współmałżonek/ Konkubent Ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego39 000,0048 000,00
Śmierć Współmałżonka wskutek NW27 000,0033 000,00
Śmierć Współmałżonka 12 000,0015 000,00
Poważne zachorowanie Współmałżonka2 000,002 400,00
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka wskutek NW6 000,007 200,00
Osierocenie Dziecka5 000,005 600,00
Śmierć Dziecka3 000,003 600,00
Poważne zachorowanie Dziecka1 500,001 800,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,00
Urodzenie Dziecka 600,001 200,00
Rodzic/ Teść Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Teściów wskutek NW2 000,003 000,00
Śmierć Rodziców 1 000,001 700,00
Śmierć Teściów 1 000,001 700,00

Pozostali Emerytowani Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni

Zakres ochrony ubezpieczeniowejWARIANT 1WARIANT 2
Składka za ochronę ubezpieczeniową69,00 zł/mc96,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego166 000,00 zł185 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW108 000,00 zł130 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru Mózgu104 000,00 zł125 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego 54 000,00 zł65 000,00 zł
Niezdolność do Pacy Zarobkowej wskutek NW15 000,00 zł18 000,00 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW za 1%430630
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%400600
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego8 000,00 zł9 000,00 zł
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego3 000,00zł3 500,00 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego1 200,00zł2 000,00 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia120,00zł/60,00zł140,00zł/70,00zł
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia72,00zł/60,00zł84,00zł/70,00zł
dodatkowo OIOM do 5 dni120140
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00zł/78,00zł220,00zł/94,00zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia180,00zł/78,00zł220,00zł/94,00zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia240,00zł/96,00zł300,00zł/118,00zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni/ od 15 do 30 dnia150,00zł/83,4zł164,00zł/94,00zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200240
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia2440
Współmałżonek/ Konkubent Ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego39 000,00 zł48 000,00 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek NW27 000,00 zł33 000,00 zł
Śmierć Współmałżonka 12 000,00 zł15 000,00 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka2 000,00 zł2 400,00 zł
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka wskutek NW6 000,00 zł7 200,00 zł
Osierocenie Dziecka5 000,00 zł5 600,00 zł
Śmierć Dziecka3 000,00 zł3 600,00 zł
Poważne zachorowanie Dziecka1 500,00 zł1 800,00 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,00 zł2 400,00 zł
Urodzenie Dziecka 6001 200,00 zł
Rodzic/ Teść Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców wskutek NW2 000,00 zł3 000,00 zł
Śmierć Teściów wskutek NW2 000,00 zł3 000,00 zł
Śmierć Rodziców 1 000,00 zł1 700,00 zł
Śmierć Teściów 1 000,00 zł1 700,00 zł

";