Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej (szkody w mieniu i pojeździe służbowym)

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej
(szkody w mieniu i pojeździe służbowym)

Wyciąg zapisów umowy

Szczególne warunki ubezpieczenia

Regulamin opłacania składek

Zakres ubezpieczeniaWariant 1Wariant 2Wariant 3Wariant 4
19,00 zł/mc21,00 zł/mc23,00 zł/mc25,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz sięUbezpiecz sięUbezpiecz się
Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody miedzy innymi:


  • szkody w pojeździe służbowym (w tym szkody powstałe w skutek zderzeniem ze zwierzyną),

  • szkoda na powierzonym mieniu (w tym powierzone mu zwierzęta, utrata mienia powierzonego),

  • szkody wyrządzone przez zwierzęta służbowe osobom trzecim.

Suma gwarancyjna
12 000
szkody w mieniu i na osobie

Składka 15 zł
Suma gwarancyjna
15 000
szkody w mieniu i na osobie

Składka 17 zł
Suma gwarancyjna
20 000
szkody w mieniu i na osobie

Składka 19 zł
Suma gwarancyjna
15 000
szkody w mieniu i na osobie

Składka 17 zł
Ochrona Prawna

  • koszty porad prawnych i opinii udzielanych przez podmioty uprawnione do świadczenia pomocy prawnej,

  • koszty zastępstwa procesowego, jednak nie wyższe niż określone w przepisach dotyczących opłat za czynności adwokackie oraz radców prawnych,

  • koszty związane z uzyskaniem dokumentów lub innych środków dowodowych, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego,

  • koszty i opłaty sądowe lub skarbowe, o ile służą ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem,

  • kwota poręczenia majątkowego.

20 000,00

Składka 4 zł
20 000,00

Składka 4 zł
20 000,00

Składka 4 zł
20 000,00

Składka 4 zł
Świadczenie na wypadek zawieszeniaJednorazowe świadczenie w wysokości 100% uposażenia, nie więcej niż 5 000 złJednorazowe świadczenie w wysokości 100% uposażenia, nie więcej niż 5 000 złJednorazowe świadczenie w wysokości 100% uposażenia, nie więcej niż 5 000 złJednorazowe świadczenie w wysokości 100% uposażenia, nie więcej niż 5 000 zł
Ubezpieczenie NNW
Zakres ubezpieczenia:Suma ubezpieczenia:
Opcja PodstawowaOpcja Podstawowa:
15 000 zł
Pobyt w szpitalu - Opcja Dodatkowa D6 Pobyt w szpitalu:
6 000 zł