Ubezpieczenie na życie dla Wymiaru Sprawiedliwości

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulamin opłacania składek

Wybierz zawód i zobacz ofertę

ZAKRES UBEZPIECZENIAWariant 1Wariant 2Wariant 3NOWOŚĆ
Wariant 4
NOWOŚĆ
Wariant 5
NOWOŚĆ
Wariant 6
Składka za ochronę ubezpieczeniową56,00 zł/mc69,00 zł/mc85,00 zł/mc76,00 zł/mc89,00 zł/mc105,00 zł/mc
UbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpiecz
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000,00230 000,00350 000,00599 000,00625 000,00745 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000,00180 000,00300 000,00445 000,00475 000,00595 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000,00170 000,00250 000,00445 000,00465 000,00545 000,00
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000,00130 000,00230 000,00106 000,00130 000,00230 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000,00120 000,00200 000,00291 000,00315 000,00395 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub wylewu mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000,00120 000,00180 000,0096 000,00120 000,00180 000,00
Zgon ubezpieczonego48 000,0060 000,00100 000,00113 000,00125 000,00165 000,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400,00600,00700,00400,00600,00700,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400,00600,00700,00400,00600,00700,00
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000,0015 000,0015 000,0012 000,0015 000,0015 000,00
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000,0030 000,0030 000,0024 000,0030 000,0030 000,00
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000,0045 000,0045 000,0036 000,0045 000,0045 000,00
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000,003 600,004 000,003 000,003 600,004 000,00
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000,007 200,008 000,006 000,007 200,008 000,00
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000,001 700,001 800,001 000,001 700,001 800,00
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000,001 700,001 800,001 000,001 700,001 800,00
Zgon rodzica w skutek NW2 000,003 000,003 000,002 000,003 000,003 000,00
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000,003 000,003 000,002 000,003 000,003 000,00
Urodzenie dziecka (UD)600,001 200,001 200,00600,001 200,001 200,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,002 400,001 600,002 400,002 400,00
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000,003 600,004 000,003 000,003 600,004 000,00
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000,009 000,0010 000,008 000,009 000,0010 000,00
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500,003 000,003 000,002 500,003 000,003 000,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150,00190,00200,00150,00190,00200,00
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63,0079,0084,0063,0079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150,00190,00200,00150,00190,00200,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63,0079,0084,0063,0079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210,00270,00280,00210,00270,00280,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81,00103,00106,0081,00103,00106,00
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132,00146,00152,00132,00146,00152,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,4079,0084,0068,4079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90,00110,00120,0090,00110,00120,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45,0055,0060,0045,0055,0060,00
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54,0066,0072,0054,0066,0072,00
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45,0055,0060,0045,0055,0060,00
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW24,0040,0040,0024,0040,0040,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leczenia zaleconych po Pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00240,00200,00240,00240,00
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,0021 000,0015 000,0018 000,0021 000,00
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000,002 400,002 400,002 000,002 400,002 400,00
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500,001 800,002 000,001 500,001 800,002 000,00
Leczenie specjalistyczne1 200,002 000,002 000,001 200,002 000,002 000,00

ZAKRES UBEZPIECZENIAWariant 1Wariant 2Wariant 3NOWOŚĆ
Wariant 4
NOWOŚĆ
Wariant 5
NOWOŚĆ
Wariant 6
Składka za ochronę ubezpieczeniową56,00 zł/mc69,00 zł/mc85,00 zł/mc76,00 zł/mc89,00 zł/mc105,00 zł/mc
UbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpiecz
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000,00230 000,00350 000,00599 000,00625 000,00745 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000,00180 000,00300 000,00445 000,00475 000,00595 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000,00170 000,00250 000,00445 000,00465 000,00545 000,00
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000,00130 000,00230 000,00106 000,00130 000,00230 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000,00120 000,00200 000,00291 000,00315 000,00395 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub wylewu mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000,00120 000,00180 000,0096 000,00120 000,00180 000,00
Zgon ubezpieczonego48 000,0060 000,00100 000,00113 000,00125 000,00165 000,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400,00600,00700,00400,00600,00700,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400,00600,00700,00400,00600,00700,00
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000,0015 000,0015 000,0012 000,0015 000,0015 000,00
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000,0030 000,0030 000,0024 000,0030 000,0030 000,00
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000,0045 000,0045 000,0036 000,0045 000,0045 000,00
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000,003 600,004 000,003 000,003 600,004 000,00
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000,007 200,008 000,006 000,007 200,008 000,00
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000,001 700,001 800,001 000,001 700,001 800,00
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000,001 700,001 800,001 000,001 700,001 800,00
Zgon rodzica w skutek NW2 000,003 000,003 000,002 000,003 000,003 000,00
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000,003 000,003 000,002 000,003 000,003 000,00
Urodzenie dziecka (UD)600,001 200,001 200,00600,001 200,001 200,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,002 400,001 600,002 400,002 400,00
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000,003 600,004 000,003 000,003 600,004 000,00
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000,009 000,0010 000,008 000,009 000,0010 000,00
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500,003 000,003 000,002 500,003 000,003 000,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150,00190,00200,00150,00190,00200,00
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63,0079,0084,0063,0079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150,00190,00200,00150,00190,00200,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63,0079,0084,0063,0079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210,00270,00280,00210,00270,00280,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81,00103,00106,0081,00103,00106,00
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132,00146,00152,00132,00146,00152,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,4079,0084,0068,4079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90,00110,00120,0090,00110,00120,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45,0055,0060,0045,0055,0060,00
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54,0066,0072,0054,0066,0072,00
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45,0055,0060,0045,0055,0060,00
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW24,0040,0040,0024,0040,0040,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leczenia zaleconych po Pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00240,00200,00240,00240,00
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,0021 000,0015 000,0018 000,0021 000,00
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000,002 400,002 400,002 000,002 400,002 400,00
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500,001 800,002 000,001 500,001 800,002 000,00
Leczenie specjalistyczne1 200,002 000,002 000,001 200,002 000,002 000,00

ZAKRES UBEZPIECZENIAWariant 1Wariant 2Wariant 3NOWOŚĆ
Wariant 4
NOWOŚĆ
Wariant 5
NOWOŚĆ
Wariant 6
Składka za ochronę ubezpieczeniową56,00 zł/mc69,00 zł/mc85,00 zł/mc76,00 zł/mc89,00 zł/mc105,00 zł/mc
UbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpiecz
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP)204 000,00230 000,00350 000,00599 000,00625 000,00745 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP)150 000,00180 000,00300 000,00445 000,00475 000,00595 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK)150 000,00170 000,00250 000,00445 000,00465 000,00545 000,00
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej106 000,00130 000,00230 000,00106 000,00130 000,00230 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW)96 000,00120 000,00200 000,00291 000,00315 000,00395 000,00
Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub wylewu mózgu (Z_ZAW, Z_WYL)96 000,00120 000,00180 000,0096 000,00120 000,00180 000,00
Zgon ubezpieczonego48 000,0060 000,00100 000,00113 000,00125 000,00165 000,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW)400,00600,00700,00400,00600,00700,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW)400,00600,00700,00400,00600,00700,00
Zgon małżonka lub partnera (ZM)12 000,0015 000,0015 000,0012 000,0015 000,0015 000,00
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM)24 000,0030 000,0030 000,0024 000,0030 000,0030 000,00
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego36 000,0045 000,0045 000,0036 000,0045 000,0045 000,00
Zgon dziecka ubezpieczonego3 000,003 600,004 000,003 000,003 600,004 000,00
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku6 000,007 200,008 000,006 000,007 200,008 000,00
Zgon noworodka (ZN)
Zgon rodzica (ZRODZ)1 000,001 700,001 800,001 000,001 700,001 800,00
Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES)1 000,001 700,001 800,001 000,001 700,001 800,00
Zgon rodzica w skutek NW2 000,003 000,003 000,002 000,003 000,003 000,00
Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW2 000,003 000,003 000,002 000,003 000,003 000,00
Urodzenie dziecka (UD)600,001 200,001 200,00600,001 200,001 200,00
Urodzenie Dziecka Martwego1 600,002 400,002 400,001 600,002 400,002 400,00
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD)3 000,003 600,004 000,003 000,003 600,004 000,00
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy)8 000,009 000,0010 000,008 000,009 000,0010 000,00
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony)
Operacje ubezpieczonego (OP)2 500,003 000,003 000,002 500,003 000,003 000,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)150,00190,00200,00150,00190,00200,00
15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego63,0079,0084,0063,0079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia)150,00190,00200,00150,00190,00200,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy63,0079,0084,0063,0079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia)210,00270,00280,00210,00270,00280,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy81,00103,00106,0081,00103,00106,00
Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia)132,00146,00152,00132,00146,00152,00
od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu68,4079,0084,0068,4079,0084,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia)90,00110,00120,0090,00110,00120,00
Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia)45,0055,0060,0045,0055,0060,00
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia)54,0066,0072,0054,0066,0072,00
Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia)45,0055,0060,0045,0055,0060,00
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d
świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d90,00/d max 5d110,00/d max 5d120,00/d max 5d
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW24,0040,0040,0024,0040,0040,00
Ryczałtowe pokrycie kosztów leczenia zaleconych po Pobycie Ubezpieczonego w szpitalu200,00240,00240,00200,00240,00240,00
Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW15 000,0018 000,0021 000,0015 000,0018 000,0021 000,00
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy)2 000,002 400,002 400,002 000,002 400,002 400,00
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania1 500,001 800,002 000,001 500,001 800,002 000,00
Leczenie specjalistyczne1 200,002 000,002 000,001 200,002 000,002 000,00

";