Ubezpieczenie NNW dla Osób Dorosłych

Ubezpieczenie NNW dla Osób Dorosłych

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulamin opłacania składek

 WARIANT 1WARIANT 2
Składka ubezpieczeniowa6,50 zł/mc10,00 zł/mc
Ubezpiecz sięUbezpiecz się
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant II
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW30 000,0045 000,00
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW75 000,00 w przypadku 100% trwałego inwalidztwa120 000,00 w przypadku 100% trwałego inwalidztwa
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW1% - 25%, 250,00 za 1%
26% - 45%, 375,00 za 1%
46% - 65%, 500,00 za 1%
66% - 85%, 625,00 za 1%
86% - 100%, 750,00 za 1%
1% - 25%, 400,00 za 1%
26% - 45%, 600,00 za 1%
46% - 65%, 800,00 za 1%
66% - 85%, 1000,00 za 1%
86% - 100%, 1200,00 za 1%
Koszty przyrządów ortopedycznych i pomocniczych7 500,0010 000,00
Zwrot kosztów leczenia1 000,002 000,00
Zwrot kosztów rehabilitacji1 000,002 000,00
Pobyt w szpitalu za dzień pobytu(30,00 za dzień do 14 dni/15,00 za dzień powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM 30,00 za każdy dzień – max. przez 5 dni)
(40,00 za dzień do 14 dni/20,00 za dzień powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM 40,00 za każdy dzień – max. przez 5 dni)
Koszty przekwalifikowania zawodowego7 500,0010 000,00
Całkowita/trwała niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW(dotyczy osob dorosłych)25 000,0040 000,00

";