Ubezpieczenie OC dla Urzędników Celnych i Skarbowych

Ubezpieczenie OC dla Urzędników Celnych i Skarbowych

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulamin opłacania składek

 WARIANT 1WARIANT 2WARIANT 3WARIANT 4WARIANT 5WARIANT 6
Składka roczna36,00 48,00 84,00 120,00 132,00 180,00
UbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpieczUbezpiecz
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tj. Dz.U. 2016.169 z dnia 2016.08.03.)30 000,0050 000,00100 000,00120 000,00150 000,00300 000,00

";